Advokat

now browsing by category

 

Sådan finder du en god erhvervsadvokat

God erhvervsadvokat

Der findes mange advokater rundt omkring i landet og heraf også adskillige erhvervsadvokater. Det kan derfor være svært at overskue udvalget af erhvervsadvokater, når der skal udvælges en god erhvervsadvokat til at hjælpe din virksomhed. Du kan få glæde af at læse med her, hvis du leder efter en god erhvervsadvokat, da det erfarne advokatfirma nær Kolding og Fredericia giver tre gode råd om, hvordan du finder en god erhvervsadvokat blandt de mange erhvervsadvokater i Danmark.

1) Fokuser søgning på dit nærområde

Langt det meste arbejde fra erhvervsadvokaten foregår telefonisk eller digitalt, men i forbindelse med møder mellem erhvervsadvokaten og dig er det en praktisk fordel at have en erhvervsadvokat, som har kontor i nærområdet. Så kan erhvervsadvokaten på kort tid være ved din virksomhed, hvis der eksempelvis skal træffes hurtige beslutninger til kundemøder, hvor der er behov for juridisk og forretningsmæssig sparring.

2) Sammenlign din virksomhed med erhvervsadvokatens arbejdsområder

Alle erhvervsadvokater har naturligvis den samme generelle viden om erhvervsjura, men specialiseringsområdet og erfaringsniveauet er forskeligt fra erhvervsadvokat til erhvervsadvokat. Af den grund er det en god idé at undersøge erhvervsadvokatens særlige arbejdsområder, så du kan finde en erhvervsadvokat, som matcher din virksomheds arbejdsområde. Det er eksempelvis muligt at finde erhvervsadvokater, som har særlig interesse i at hjælpe iværksættere godt på vej gennem juridisk og forretningsmæssig sparring, mens andre erhvervsadvokater har særlig erfaring i eksempelvis inkassoret eller virksomhedsoverdragelse.

3) Lav en aftale med din nye erhvervsadvokat

Efter udvælgelse af en erhvervsadvokat i forhold til placering samt viden- og erfaringsniveau, er det tid til at indgå en aftale med den udvalgte erhvervsadvokat. Her er det godt at få afklaret i hvor høj grad, du ønsker, at erhvervsadvokaten skal være inde over. Alt erhvervsadvokatens arbejde for din virksomhed er selvfølgelig uvildigt og fortroligt. Det er dog altid rart at have afklaret hvor stor indflydelse erhvervsadvokaten skal have. Faste aftaler såvel som fleksible aftaler er mulige, når du vælger en hjælpsom ogfleksibel erhvervsadvokatsom har forståelse for, at der til tider kan opstå akutte situationer, hvor der kan være brug for ekstra hjælp. Disse aftaler kan indgås telefonisk, digitalt eller gennem personligt fremmøde alt efter omstændighederne. Det er en stor hjælp for erhvervsadvokaten samt dig selv at få lavet en aftale om forventninger fra begge parter, da det således vil være muligt for erhvervsadvokaten at være den gode erhvervsadvokat, som du har ledt efter.

KOLDING
Kokholm 3 b, 1. tv.
6000 Kolding
78 79 90 80

FREDERICIA
Sønder Voldgade 10, st.
7000 Fredericia

Hvem kan udforme autoriserede skøder?

Skoede

Når du skal afslutte et boligkøb, er skødet som regel det sidste, der skal udfærdiges og underskrives. Du har lov til selv at stå for at skrive skødet og skrive det under, men du kan også give en anden autorisation til dette, og dermed gøre skødet autoriseret. Der er faktisk intet lovkrav om, at det skal være dig eller en bestemt person, der skriver skødet, men hvis du som køber ikke selv udfærdiger skødet, skal du give vedkommende, der gør det, en fuldmagt. I princippet kan du give denne fuldmagt til hvem som helst, men du bør lade en professionel rådgiver stå for skødeskrivningen. Read More …

Derfor er det godt med advokathjælp til din ansættelse

Hvorfor bør du få advokatbistand, når du skal ansætte nye medarbejdere?

Ansættelseskontrakterne er en af grundstenene i virksomheden, men ofte bliver de ikke udarbejdet ordentligt. Mange gange bliver kontrakterne udfærdiget på en måde, så de enten udelader en hel del af forventningerne til arbejdstageren, eller de er så lange og snørklede, at de næsten er umulige at forstå for nogen af parterne, udover lige den person, der har udfærdiget dem. Det kan betyde, at visse medarbejder faktisk er på kant med lovgivningen, hvilket på sigt kan resultere i tvister mellem arbejdsgiver og medarbejder, eller endda i retssager i forbindelse med fyring eller bortvisning, som arbejdsgiver og medarbejder ikke er enige om var berettiget, og som ikke er understøttet af vilkårene i kontrakten. Det kan derfor godt betale sig at hyre juridisk hjælp til både udarbejdelsen og revidering af kontrakter.Dette kan en advokat inden for ansættelsesret hjælpe med.

Advokarhjælp til ansættelse

Det er vigtigt at huske på, at lovgivningen inden for det ansættelsesretslige område faktisk er ret snørklet efterhånden, og det derfor kræver viden på området for at kunne udfærdige korrekte kontrakter, der er tydelige og i overensstemmelse med lovgivningen. Der kan være mange udfordringer, der opstår i forholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver, og uenighed om ansættelsesvilkårene er ofte en af dem. Typiske områder, der kan ligge til grund for uenigheder, konflikter og eventuelle tvister er regler og vilkår for overarbejde, afspadsering, fri til læge eller tandlægebesøg, mulighed for hjemmearbejde og fleksible arbejdstider og så videre. Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at orientere medarbejderen skriftligt om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Disse skal være anført i medarbejderens ansættelsesbevis, og det er en vigtig regel, som mange arbejdsgivere alligevel glemmer. Det kan være en kostbar affære for firmaet, da manglende anførsel af alle væsentlige vilkår kan føre til erstatning eller godtgørelse af medarbejderen, i visse tilfælde i form af en godtgørelse, der svarer til op til 20 ugers løn. Derfor er det ikke blot vigtigt, at nye kontrakter udfærdiges korrekt og i overensstemmelse med arbejdsgiverens reelle intention såvel som gældende kollektive aftaler, men også at eksisterende kontrakter bliver opdateret i henhold til gældende arbejdsvilkår i virksomheden. Dette kan en ansættelsesretslig advokat bistå med, ligesom advokaten kan repræsentere virksomheden juridisk, skulle der opstå tvister i forbindelse med uenighed om arbejdsvilkår mellem leder og ansat. På sigt kan man som arbejdsgiver således spare penge ved fra starten at søge advokatbistand i kontraktmæssige spørgsmål.

NJORD Denmark
Pilestræde 58
1112 København K
Tlf: 33 12 45 22

© 2019: De Grønne Diplomer | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress